Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

Burger Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Nieuws

Actueel

Onderteken de doorlopende petitie Zeist moet GROEN blijven
Stand 1.583 ondertekenaars
Bevestig de ondertekening via de retour e-mail van petities.nl
En stuur de petitie door naar uw contacten:

https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Eerste Omgevingsvisie Zeist
- Stukken raadsvergadering 23 mei: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036439

- Terugzien raadsvergadering 23 mei: https://youtube.com/live/LieA4GmtOgQ?feature=share- zie verder actueel
- Vervolg stukken raadsvergadering 25 mei: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1036452

- Terugzien raadsvergadering 25 mei: https://youtube.com/live/GNgsr40_wc4?feature=share

Mede-ondertekenaars burgeramendementen: eindstand 318

Burgeramendmenten unaniem aangenomen!
Wij danken de 318 ondertekenaars van de burgeramendementen en de 1590 burgers van de petitie "Zeist moet groen blijven" voor hun hulp. Hetzelfde geldt voor de steun van 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden. Het was niet voor niets!
De gemeenteraad nam op 23 en 25 mei twee gewijzigde burgeramendementen unaniem aan. Deze gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij plannen voor de omgeving. Denk daarbij aan bouwen, wegen, bedrijven, groen, luchtkwaliteit, geluid, enz. Wel hebben de raadsfracties in plaats van een burgeramendement over de concretisering van omgevingswaarden 2 moties raadsbreed aangenomen. De raad zal het college op de uitvoering ervan toezien.

Daarnaast heeft Stichting Beter Zeist (platform van buurten en dorpen) een amendement bij de raad ingestoken over het verankeren van bestaand beleid in de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Over dat beleid hebben inwoners indertijd ingesproken en de raad heeft dat toen aangenomen. Beleidsvisies en -plannen dreigden met de nieuwe visie te vervallen. Dat is voorkomen met dit unaniem aangenomen amendement. Dat betekent dat zowel inwoners via participatie, inspraak en procedures als het gementebestuur plannen daarop kunnen blijven beoordelen. Het omgevingsbeleid wordt dus niet grotendeels aan de markt overgelaten. Lees verder het artikel over de besluitvorming.

Aangenomen amendementen en moties: nieuws toegelicht (op site beterzeist.com).

Informatie (op termijn)

Privacy Verklaring

Stichting Beter Zeist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan . . .
lees verder

Donaties

Steun ons met uw gift op

NL98 INGB 000 580 3512

t.n.v. Stichting Beter Zeist

met omschrijving

Kracht van Zeist

 

 

Ondersteuning

Meedoen of meewerken?
lees verder