Voorwaarden voor ingezonden stukken:

  • Inzending betreft actueel onderwerp
  • Onderwerp en inhoud moeten passen binnen het redactiebeleid
  • De redactie kan teksten inkorten en voorstellen doen voor aanpassing
  • Maximaal 500 woorden, liefst korter
  • Gebruik Nederlands binnen de wettelijke grenzen van meningsuiting
  • Inzenden per email in Word naar krachtvanzeist@gmail.com
  • Vermelden van naam, adres en telefoonnummer
  • Bij plaatsing wordt alleen naam vermeld
  • Vergoedingen worden niet gegeven
  • De inzender is volledig aansprakelijk voor de ingezonden tekst