Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

het Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Actueel

Burgeramendementen unaniem aangenomen!

Wij danken de 318 ondertekenaars van de burgeramendementen en de 1.590 burgers van de petitie “Zeist moet groen blijven” voor hun hulp. Hetzelfde geldt voor de steun van 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden. Het was niet voor niets!

De gemeenteraad nam op 23 en 25 mei twee gewijzigde burgeramendementen unaniem aan. Deze gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij plannen voor de omgeving. Denk daarbij aan bouwen, wegen, bedrijven, groen, luchtkwaliteit, geluid, enz. Wel hebben de raadsfracties in plaats van een burgeramendement over de concretisering van omgevingswaarden 2 moties raadsbreed aangenomen. De raad zal het college op de uitvoering ervan toezien.

Toch bestaand beleid in Omgevingsvisie
Daarnaast heeft Stichting Beter Zeist (platform van buurten en dorpen) een amendement bij de raad ingestoken over het verankeren van bestaand beleid in de Eerste Omgevingsvisie Zeist. Over dat beleid hebben inwoners incdertijd ingesproken en de raad heeft dat toen aangenomen. Beleidsvisies en -plannen dreigden met de nieuwe visie te vervallen. Dat is met dit unaniem aangenomen amendement voorkomen. Dat betekent dat zowel inwoners via participatie, inspraak en procedures als het gemeentebestuur plannen daarop kunnen blijven beoordelen. Het omgevingsbeleid wordt dus niet grotendeels aan de markt overgelaten. Lees verder het artikel over de besluitvorming.
Zie voor de aangenomen (burger)amendementen en moties Nieuws toegelicht (website beterzeist.com).

Burgeramendementen Eerste Omgevingsvisie Zeist (EZO)

Gemeente Zeist werkt aan de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO). Dat is nieuw.
In deze Omgevingsvisie beschrijft het college van B&W wat belangrijk is bij het invullen van de ruimte. Dat invullen kan met woningen, bedrijven en natuur, maar bijvoorbeeld ook met sportvelden, wegen en windturbines.

Burger-organisaties zijn zeer verontrust over de visie en roepen de raad op deze aan te passen.
De visie beschermt niet of onvoldoende onze woon- en leefomgeving waaronder (buurt)groen, bos, natuur en landschap. En ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars. Ook B&W de Raad verliezen met deze visie grotendeels hun invloed op dergelijke plannen. Op wie kunnen inwoners en hun organisaties dan terugvallen? Op het "goede gesprek" met initiatiefnemers van ingrepen in onze omgeving?

Het is nu of nooit
Help daarom mee om de visie te veranderen door:

en / of

  • 3 burger-amendementen over de visie mee te ondertekenen,
    zie daarvoor de Verklaring (in word) of als pdf Verklaring.pdf