Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

het Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Burger Amendementen

Help mee om 3 burger-amendementen in te dienen!

Zie daarvoor de Word Verklaring (Kan in Word worden ingevuld; handtekening kan op papier worden aangevuld )

Kan ook als pdf Verklaring.pdf (Kan worden gedownload, ingevuld en ondertekend)

1 Digitaal inleveren: krachtvanzeist@gmail.com

2 Per post: zie lijst van postadressen

3 Zo nodig ook af te geven in de wijk: zie lijst van postadressen

De burgeramendementen zijn bedoeld om de omgevingvisie te verbeteren door:

  • de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te behouden en te verbeteren;
  • buurtgroen, bos, natuur en landschap te handhaven en te versterken;
  • de invloed van burgers bij allerlei ruimtelijke plannen te waarborgen.

Zie de bestanden:


TOELICHTING

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Ook B&W van Zeist heeft een omgevingsvisie opgesteld. Het college van Zeist (GroenLinks, VVD, D66, CU/SGP) wil Zeist snel verstedelijken en zo laten opgaan in een Regiometropool Utrecht. Op 23 mei besluit de gemeenteraad over de visie. Uitvoering van de omgevingsvisie zal ten koste gaan van veel bos en groen, ons ‘groene goud’. Ook bij u om de hoek en in buitengebieden gaat flink gekapt worden. Laat het niet zover komen.

Met de nieuwe visie kan de politiek alle kanten op. Dat klopt niet met de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet. Alleen mooie woorden geven inwoners onvoldoende invloed op hun woon- en leefomgeving. Bijna elk (bouw)plan kan op die manier worden uitgevoerd. De 3 burgeramendementen moeten dat gaan repareren. Daarbij kunnen inwoners van Zeist gesteund door minstens 50 mede-ondertekenaars tijdens de raadsvergadering de amendementen bepleiten.

Waarom is de visie niet eerder aangepast?
Volgens de omgevingswet is vroegtijdige participatie van belang bij het opstellen van de omgevingsvisie. In Zeist heeft B&W inwoners maar beperkt gelegenheid gegeven om de visie te helpen ontwikkelen. In andere gemeenten gebeurde dat beter zoals bij De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Vandaar dat er nu op diverse punten aanpassingen nodig zijn om de visie te repareren. Dat betekent minimaal 3 amendementen. Het is helaas een noodgreep maar goed om te proberen. Niet geschoten is altijd mis!
Beter is het wanneer de gemeenteraad het college alsnog vraagt de visie aan te passen. Dat kan namelijk nog tot eind 2024 ook al geldt begin 2024 al de Omgevingswet. De oude regelingen blijven dan nog van kracht.

Volgens B&W komt alles goed de komende jaren en worden de tekortkomingen dan aangepast. Maar dat werd de afgelopen jaren ook steeds gezegd over de omgevingsvisie. Veel actieve buurt-, dorps- en groene organisaties hebben geen vertrouwen meer in zulke toezeggingen. De indieners van de burgeramendementen hebben dat ook niet.

Wat gebeurt er wanneer de visie niet wordt aangepast?
Dat betekent dat inwoners grotendeels met lege handen staan. Initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen krijgen In Zeist grotendeels de vrije hand om hun plannen door te voeren. Zelfs de raad en het college kunnen ingediende plannen dan niet of nauwelijks meer afwijzen of aanpassen. Groene ambities en omgevingswaarden zijn in de visie namelijk nog onvoldoende concreet beschreven om mee te tellen bij de planafweging. Inwoners kunnen alleen maar hopen op het 'goede gesprek' met projectontwikkelaars. De omgevingsvisie mist nog de balans tussen ruimtelijke ingrepen, omgevingswaarden, burgerinvloed en invloed van het gemeentebestuur zelf.

Wat dat gaat opleveren laat zich raden. Het geld zal nog meer regeren ten koste van de woon- en leefomgeving. (Buurt)groen, bos, natuur en landschap gaan dan steeds meer op de schop. Dat betekent dat er ook meer juridische procedures komen die veel energie kosten van alle betrokkenen.

Wat moet er aan de visie veranderen?
De burger-amendementen zijn bedoeld om:
- de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te behouden en te verbeteren;
- buurtgroen, bos, natuur en landschap te handhaven en te versterken;
- de invloed van burgers bij allerlei ruimtelijke ingrepen te waarborgen.

Oproep!
Doe daarom mee om 3 burger-amendementen in te dienen. Zie daarvoor de Verklaring.