Platform voor woon- en leefomgeving en burgerinvloed in Zeist en omstreken
Ondersteund door Stichting Beter Zeist

Kracht van Zeist
sinds 2023

het Actie Platform
maakt gebruik van betrokken burgers

op termijn

op termijn

op termijn

Eerste Omgevingsvisie zeist (EZO)

Gemeente Zeist werkt aan de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO). Dat is nieuw.
In deze Omgevingsvisie beschrijft het college van B&W wat belangrijk is bij het invullen van de ruimte. Dat invullen kan met woningen, bedrijven en natuur, maar bijvoorbeeld ook met sportvelden, wegen en windturbines.

Burgersorganisaties zijn zeer verontrust over de visie. Zij roepen de raad op om deze aan te passen.
De visie beschermt niet of onvoldoende onze woon- en leefomgeving. En ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars. Dat geldt ook voor de Raad en B&W.

Help daarom mee om de visie te veranderen.
Dat kan door 3 burger-amendementen mee te ondertekenen, zie daarvoor de Verklaring. 

Toelichting op burgeramendementen
- Brief initiatiefnemers

- Brief buurt- en groene organisaties
- PowerPoint Uitleg burgeramendementen: volgt

__________________________

Waar het gaat om bij de omgevingsvisie?
De Eerste Zeister Omgevingsvisie heeft invloed op hoe we onze omgeving beleven, op onze gezondheid, op de natuur etc. Op 23 mei 2023 beslist de gemeenteraad of ze akkoord gaat met de Omgevingsvisie zoals die er nu ligt. Of dat ze die eerst nog wil veranderen. Het is voor de toekomst van Zeist een heel belangrijk moment. Zie het Raadsvoorstel, de Omgevingsvisie en het Stappenplan.

Wie krijgt de macht?
De nieuwe omgevingsvisie lijkt een mooi document, maar daarmee wordt onze woon- en leefomgeving niet of onvoldoende beschermd. Ook de inwoners krijgen geen echte invloed op de ingrepen in hun omgeving. Dat zou later moeten gebeuren maar waarom nu dan niet? De raad en het college van B&W geven met deze visie een vrijbrief aan ontwikkelaars bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijketijd zetten onze vertegenwoordigers zichzelf buitenspel. Zij kunnen dan weinig meer doen voor de burgers, hun kiezers!. Er ontstaat zo een BV Zeist die echt de touwtjes in handen heeft in onze gemeente. En het college en de raad kunnen hun handen wassen in onschuld. Wel zo makkelijk.

Organisaties en groepen luiden de noodklok
Organisaties van inwoners van de gemeente Zeist, zoals buurt- en dorpsverenigingen en natuur- en milieugroepen, maken zich grote zorgen. Zij geven allang aan dat met deze Omgevingsvisie ons kostbaar groen, bos, natuur en landschap almaar meer verdwijnt of slechter wordt. Dat is in de afgelopen tientallen jaren ook al gebeurd. Het college van B&W heeft nu grootse plannen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een Metropoolregio Utrecht.

Extra bouwen voor een Metropoolregio Utrecht
Het aantal te bouwen woningen komt daarmee verre uit boven de toekomstige landelijke behoefte. Ongeveer een verdubbeling daarvan. Dat betekent 5.000 - 6.000 extra woningen tot 2030. d.i. 11.000 - 13.000 inwoners meer in de gemeente. En daarna nog meer! Dat alles zal ten koste gaan van onze woon- en leefomgeving. Zeist, nu nog een groene gemeente, zal steeds meer verstenen. Aangrenzende gemeenten, zoals De Bilt en Utrechtse Heuvelrug (met Driebergen e.a.), kiezen juist voor een meer beheerste groei.

Dringende oproep aan raad
De buurt- en dorpsorganisaties en groene groepen doen daarom een dringend beroep op de gemeenteraad om deze Omgevingsvisie zo niet vast te stellen. Maar in plaats daarvan deze aan te passen en aan te vullen zodat hun woon- en groene leefomgeving beschermd wordt. En de burgers vanaf het begin volwaardig te laten meedenken over de ingrepen in hun omgeving.
Zie voor de zeer kritische inspraakreacties tijdens de Ronde Tafel met de raad op 23 en 30 maart 2023 de link: https://zeist.raadsinformatie.nl/dossiers/59128

Burger-amendementen
Enkele initiatiefnemers vanuit de organisaties en groepen hebben 3 burger-amendementen opgesteld om het tij te keren. Inwoners van Zeist die kiesgerechtigd zijn worden opgeroepen deze mee te ondertekenen. Dit om onze woon- en leegomgeving mooi en groen te houden. In december 2022 nam de gemeenteraad het voorstel aan om burgeramendenten mogelijk te maken, zie het aangenomen raadsvoorstel.

Help zo mee om de omgevingsvisie aan te passen!
Zie daarvoor de
Verklaring.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *