Help mee aan een mooi en groen Zeist

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en deelnemen aan burgerinitiatieven en publieksactiviteiten.

U kunt meehelpen met organiseren en secretariaat, ICT-ondersteuning geven, publiciteit verzorgen, functioneren als contactpersoon voor buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten opzetten, meehelpen met projecten, inspreken bij de gemeenteraad, acquisitie van gelden, etc.

Loop eens met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen aan een mooi Zeist.

Inlichtingen: krachtvanzeist@gmail.com en Egbert Visscher, 030 – 6960140